Instruments Elèctrics

Els instruments elèctrics són aquells que necessiten l’electricitat per produir el seu so o per amplificar-lo. No solen tenir caixa de ressonància natural. Dintre d’aquesta família hi podem trobar la guitarra elèctrica, el baix elèctric, el violí elèctric o el teclat elèctric.

Bloc a WordPress.com.

%d bloggers like this: