Vent-fusta

Els instruments de vent-fusta són tots aquells instruments que es toquen bufant amb diferents tipus d’embocadura (canya senzilla, canya doble, bisell…) i estan construïts de fusta, però cal dir que hi han algunes excepcions com la flauta travessera i el saxòfon que tot seguit explicarem.

Fusta

Crea un lloc web gratuït o un blog a Wordpress.com.